Migranten en passanten
Migranten en Passanten

Migratie is van alle tijden. Ook Cheap Replica Watches nadat de mens zijn nomadenbestaan had opgegeven, bleef hij in beweging: Op de vlucht voor oorlog of Cheap Omega Replica vervolging op zoek naar economisch gewin, godsdiensvrijheid of een carrière als beroepssoldaat.
In een zestal artikelen is getracht een sluier op te lichten en te zoeken naar wat mensen bewoog zich in ons land te vestigen.
Hoofdartikel: Migratie en (handels)betrekkingen tussen de Britse eilanden en de Nederlanden v.d. 12e tot het Omega Replica einde van de 18e eeuw.

ISBN 90.901.6478.2 Uitg. NGV.afd. Rotterdam 2002